Sblam!

Zabezpiecza formularze przed spamem

Licencja wtyczki

  1. Skrypt kliencki Sblam! jest darmowy, może być swobodnie modyfikowany i rozprowadzany.
  2. Korzystanie z usługi jest darmowe, również dla stron komercyjnych. Jeśli możesz, proszę pomóż opłacić koszt utrzymania serwisu.
  3. Posty wysłane do Sblam! będą składowane i wyrywkowo przeglądane w celu ulepszania filtru oraz rozbudowywania bazy. Częściowe, zagregowane dane z postów (np. najpopularniejsze linki, czarna lista IP) mogą być publikowane.
  4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki lub przerwy w dostępności serwisu.

Uwaga o prywatności

Sblam! jest przeznaczony do postów, które mają być publicznie dostępne w Internecie. Nie powinien być używany do filtrowania prywatnej korespondencji.

Cookies (z wyjątkiem jednego prywatnego dla Sblam!) nie są przesyłane. Poufne pola formularza możesz usunąć przez unset($_POST['tajnepole']).

Licencja kodu serwera

Kod może być rozpowszechniany i modyfikowany na zasadach nowej licencji BSD.